• Kênh truyền hình HTV3
  • Thời gian tham dự: 26 và 27/08/2017
    Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu Trường Đại học Quốc tế RMIT
    702 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7

  •